ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

 

H γκάμα προϊόντων της Inox Style περιλαμβάνει ολοκληρωμένες λύσεις αποθήκευσης υλικών και προϊόντων της Βιομηχανίας Φαρμάκων και Καλλυντικών. Η Inox Style εξασφαλίζει την κατασκευή δοχείων και δεξαμενών υψηλής ποιότητας οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:

 • Αποθηκευτικές δεξαμενές απιονισμένου νερού και άλλων καθαρών μέσων.

 • Αποθηκευτικές δεξαμενές φαρμακευτικών Ά υλών.

 • Αποθηκευτικές δεξαμενές τελικού παραγόμενου προϊόντος.

 • Δεξαμενές προσωρινής παραμονής υλικών και προϊόντων.

Οι δεξαμενές σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και επιθεωρούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες (CE) και πρότυπα καθώς και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και τα GMP’s των FDA-Eu Pharmacopeia και ISPE. Αναφέρονται ως ενδεικτικά χαρακτηριστικά των αποθηκευτικών δεξαμενών:

 • Πλήρως καθοριζόμενες (fully cleanable).

 • Πλήρως αποστραγγίσιμες (fully drainable).

 • Πιστοποιημένες συγκολλήσεις υγιεινού τύπου.αποθηκευτικες δεξαμενες

 • Κατασκευή από πιστοποιημένους ανοξείδωτους χάλυβες AISI 316 L / ΕΝ 1.4435.

 • Ειδικές τραχύτητες έως επίπεδα καθρέπτη (mirror polishing) για τις επιφάνειες οι οποίες έρχονται σε επαφή με το προϊόν καθώς και τα εξαρτήματα τα οποία συνοδεύουν τη δεξαμενή.

 • Οριζόντιος ή κάθετος σχεδιασμός.

 • Δυνατότητα κατασκευής θερμαινόμενων ή ψυχομένων δεξαμενών.

 • Μονωμένες δεξαμενές με φινιρισμένες εξωτερικές επιφάνειες.

Οι αποθηκευτικές δεξαμενές της Inox Style διαθέτουν ένα μεγάλο εύρος χωρητικοτήτων και σχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εκάστοτε URS.

Η Inox Style μπορεί να προμηθεύσει όλων τον απαραίτητο παρελκόμενο εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να συνοδεύσει μία αποθηκευτική δεξαμενή, όπως:

 • Όργανα μέτρησης και αισθητήρια εντολών.

 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης.

 • Συστήματα θέρμανσης και ψύξης.

 • Πλατφόρμες και σκαλοπάτια.

 • Σχεδιασμός πιεστικών δοχείων κατά ASME / PED.

 • Σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο σωληνώσεων.

 • Σύνδεση με το δίκτυο αυτοματισμού του εργοστασίου.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης και ο λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός συνοδεύεται με το απαραίτητο αρχείο τεκμηρίωσης (documentation).