Αντικείμενο: Λοβωτές Αντλίες.
Χώρα: Ιαπωνία
Αντικείμενο: Αντλίες Υγιεινού Τύπου.
Χώρα: Ελβετία
Αντικείμενο: Συστήματα και Εξαρτήματα Σωληνώσεων ASME BPE.
Χώρα: Γερμανία
Αντικείμενο: Σωληνωτοί Εναλλάκτες Θερμότητας.
Χώρα: Σλοβενία
Αντικείμενο:  Εξοπλισμός Δοχείων Παραγωγής.
Χώρα: Γερμανία
Αντικείμενο: Ασηπτικά Εξαρτήματα.
Χώρα: Ιταλία
Αντικείμενο: Κεφαλές Πλύσης Υψηλής Πίεσης.
Χώρα: Ιταλία
Αντικείμενο: Δίσκοι Διάρρηξης.
Χώρα: Ιταλία
Αντικείμενο: Χημικές Διεργασίες Καθαρισμού.
Χώρα: Αυστρία
Αντικείμενο: Ομογενοποιοί Γραμμής.
Χώρα: Γερμανία
Αντικείμενο: Διαφραγματικές Αντλίες.
Χώρα: Γερμανία
Αντικείμενο: Διαφραγματικές Αντλίες.
Χώρα: Γερμανία
Αντικείμενο: Φίλτρα.
Χώρα: Βέλγιο