Δίκτυα Διανομής Φαρμακευτικών Νερών (Loops) / Φαρμακευτικά Νερά. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι φαρμακευτικών νερών (pharmaceutical waters) οι οποίοι αφορούν τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών:

diktya-apionismena

 

 • Πόσιμο Νερό (Potabe Water).
 • Καθαρό Νερό ή Απιονισμένο Νερό (Purified or Deionized Water).
 • Υπερκάθαρο Νερό (Highly Purified Water).
 • Ενέσιμο Νερό (Water for Injection).

 

Οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας των φαρμακευτικών νερών τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω επιβάλουν τον αυστηρό σχεδιασμό και τη κατασκευή συστημάτων διανομής (loops and sub loops) και αποθήκευσης  σύμφωνα με τις cGMP των EU/FDA Pharmacopeia.

Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν θα προκληθεί οποιουδήποτε είδους μόλυνση ή μικροβιακή ανάπτυξη  οφειλόμενη στο ίδιο το σύστημα. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης η εύκολη συντήρηση καθώς και η επεκτασιμότητα του συστήματος (sub loops και επιπρόσθετες αποθηκευτικές δεξαμενές).

Μερικές παράμετροι οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον αρχικό σχεδιασμό των δικτύων σωληνώσεων και των αποθηκευτικών δεξαμενών απιονισμένου νερού ή οποιουδήποτε άλλου φαρμακευτικού νερού είναι οι εξής:

 

 

apionismeno-dexameni

 • Μεταλλικά υλικά τα οποία θα έρχονται σε επαφή με το προϊόν κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
 • Ελαστομερή τμήματα με FDA 21 CFR approvals.
 • Εξαρτήματα τύπου Sanitary.
 • 100% αποστραγγίσιμα συστήματα (Loops).
 • Μελέτη ρευστομηχανικής των δικτύων (τυρβώδης ροές κτλ).
 • Ρύθμιση πιέσεων στο δίκτυο (θετική πίεση).
 • Σημεία δειγματοληψίας.
 • Αποφυγή νεκρών σημείων (dead legs / dead zones).
 • Μελέτη θεμάτων εξυγίανσης (Sanitization).
 • Επιθυμητός χειρισμός του δικτύου (Manual or Automated).

 

 

 

Η Inox Style διαθέτει  εμπειρία 30 ετών  στο σχεδιασμό και τη κατασκευή δικτύων σωληνώσεων διανομής φαρμακευτικών νερών (loops) και συστημάτων αποθήκευσης. Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία  καθώς και η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση  σε νέους κανονισμούς και οδηγίες εγγυούνται ένα αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης / ποιότητας αποτέλεσμα.

Η  κατασκευή και η τοποθέτηση των δικτύων απιονισμένου νερού και άλλων φαρμακευτικών νερών :

 • Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Πραγματοποιείται από πιστοποιημένους συγκολλητές με πιστοποιημένη μέθοδο συγκολλήσεων.
 • Αποτελείται από σωληνώσεις  AISI 316L  σύμφωνα  ASME BPE Standard.
 • Εμπεριέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων ( TOC, Ozone, pH, Conductivity κ.α.).
 • Συνοδεύεται από P&ID και Isometric Drawings.
 • Συνοδεύεται από πιστοποιητικά υλικών και λοιπό documentation.

Η Inox Style μπορεί να μελετήσει και να κατασκευάσει επεκτάσεις σε υπάρχοντα δίκτυα διανομής απιονισμένου νερού είτε να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες όπου αυτό απαιτείται ώστε το σύστημα να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.