Η Inox Style κατασκευάζει εξοπλισμούς εργαστηρίων μονάδων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών ειδών. Όλες οι κατασκευές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζει το FDA, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η Βιομηχανία Φαρμάκων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η κατασκευή:

  • Πάγκων εργασίας.
  • Ερμαρίων αποθήκευσης.
  • Εργαστηριακών δοχείων.
  • Δοχείων παραγωγής R&D.
  • Εργαστηριακών ομογενοποιών.

Η Inox Style παρέχει:

  • Δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης της κατασκευής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.
  • Προσαρμογή των εξοπλισμών σε ήδη υπάρχοντες χώρους εργαστηρίων.
  • Πλήρη τεχνική υποστήριξη-βελτιωτικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις.

 

[easymedia-fotorama med=”3214″]