Οι ανοξείδωτοι αναμικτήρες κόνεων για κόκκους και σκόνη κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη, από μικρό εργαστηριακό μέχρι μεγάλο παραγωγικό ανάλογα με την εφαρμογή και την ανάγκη της εκάστοτε παραγωγής.

Επίσης σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής ρυθμίζεται η ταχύτητα, ο χρόνος ανάμιξης και το γεωμετρικό σχήμα του κάδου για τη βέλτιστη ανάμιξη των κόκκων ή της σκόνης.

Οι τύποι του αναμικτήρα κόνεων μπορεί να είναι οι εξής:

  • Double Cone Blenders.
  • Asymetric Double Cone Blender.
  • V – Blender.