Όλες οι χημικές διεργασίες καθαρισμού και τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούμε και προσφέρουμε υπόκεινται σε ενδελεχείς εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμάζονται διαρκώς στα εργαστήρια μας. Επωφεληθείτε από την εμπειρία την οποία έχουμε αποκτήσει μετά από πολλά χρόνια δοκιμών.

Η γκάμα των προϊόντων μας περιέχει χημικά προϊόντα για διάφορες διαδικασίες χημικής και ηλεκτροχημικής επεξεργασίας μεταλλικών επιφανειών, αναλυτικά:

Για Cleaning (e.g. Degreasing)

of steel, high-alloy steel, copper and copper alloys, nickel and nickel alloys, titanium and titanium alloys, tantalum, molybdenium, niobium and niobium alloy, zirconium

 • Alkaline cleaner HC 500

of high-alloyed ferrous alloys, copper and copper alloys, aluminium and aluminium alloys, nickel and nickel alloys, titanium and titanium alloys

 • Acidic cleaner HC 900

Για Decontamination (e.g. Derouging)

of high-alloed ferrous alloys, nickel and nickel alloys

 • Derouging solution HC 1106
 • Bioderouging solution HC 4200

Για Pickling Treatments

of high-alloyed ferrous alloys, copper and copper alloys, nickel and nickel alloys, titanium and titanium alloys, niobium and niobium alloys

 • Bath pickle HC 700
 • Pickling paste HC 801
 • Cleaner HC 610
 • Pickling cleander HC 950F
 • Pickling paste white HC 1000
 • Bath pickle HC 1010
 • Pickle degreaser HC 1300
 • Pickle degreaser HC 6600

of copper and copper alloys

Diluted pickle degreaser for non-ferrous metals HC 2000

Για Removal / Smoothening (e.g. Deburring)

of non-alloyed steel

 • Steel polish AF HC 1200
 • Steel polish BH HC 1250

Για Building up Procective and Passive Layers

of high-alloyed ferrous alloys

 • Passivation solution HC 1100
 • Biopassivation solution HC 4000

Για Electrochemical Treatments (Using a d.c. Source)

of high-alloyed austenitic stainless steel alloys, nickel and nickel alloys, duplex alloys

 • Polishing electrolyte HE 100
 • Polishing electrolyte HE 111
 • Polishing electrolyte HE 150
 • Polishing electrolyte HE 175
 • Anodic bath pickle HE 600

of aluminium and aluminium alloys, cobalt-nickel-ferrous alloys, nickel-ferrous alloys, molybdeniumn, low-alloyed ferrous alloys

 • Polishing electrolyte HE 310

of copper and copper alloys (bronze, brass, nickel silver)

 • Polishing electrolyte HE 500
 • Polishing electrolyte HE 550

of niobium and niobium alloys

 • Polishing electrolyte HE 1500

of titanium and titanium alloys, tantalum

 • Ti-electrolyte HE 2000

Για Validation of the Passive Layer Quality on Stainless Steel Surfaces

 •  Ferroxyltest HC 7000

Δείτε επίσης τη Συσκευή Ελέγχου Δικτύου που διαθέτουμε και αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για κάθε ποιοτικό δίκτυο σωληνώσεων.