Τα προπαρασκευαστικα δοχεια (δοχεια παρασκευης) τύπου PRP-V είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν υψηλής ποιότητας παραγωγές καλλυντικών προϊόντων, ειδών ατομικής υγιεινής και χημικών προϊόντων.

Χαρακτηριστικά – Δυνατότητες

 1. Είδος ανάδευσης ελεγχόμενων στροφών ανάλογα με τη φύση του προϊόντος
 2. Ανοιχτού τύπου με αποσπώμενα καπάκια ή κλειστού τύπου δοχεία
 3. Απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός, οργάνων μέτρησης, αισθητηρίων, ασφαλιστικών βαλβίδων κτλ.
 4. Κεντρικός πίνακας ελέγχου PLC, οθόνη χειρισμού και δυνατότητα προγραμματισμού των αναδεύσεων, της πλήρωσης/κένωσης του δοχείου, της ψύξης/θέρμανσης, δημιουργίας συνταγών κτλ.
 5. Σχεδιασμένο για φαρμακευτική χρήση, κατασκευή χωρίς νεκρά σημεία
 6. Δυνατότητα κατασκευής αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX)
 7. Σήμανση CE
 8. cGMP
 9. Cleaning in place CIP – SIP – Sterilization in place
 10. Τεκμηρίωση υλικών κατασκευής – μεθόδων συγκολλήσεων
 11. Σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνονται οι ελάχιστοι χρόνοι παραγωγής, η μέγιστη ποιότητα και η ασφάλεια εργασίας του εκάστοτε χειριστή
 12. Δυνατότητα προσαρμογής διαστάσεων, ειδών ανάδευσης, χωρητικότητας, κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος του εκάστοτε πελάτη
 13. Δυνατότητα χρήσης δυναμοκυψελών
 14. Προσαρμογή πλατφόρμας περιμετρικά των δοχείων