ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ IPROS- SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGERS IPROSIPROS

Τι είναι οι σωληνωτοί εναλλάκτες θερμότητας

Οι σωληνωτοί εναλλάκτες θερμότητας (Shell and Tube Heat Exchangers) μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών της βιομηχανίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ως πεδίο εφαρμογής οι εξής βιομηχανίες:

  • Φάρμακα και Καλλυντικάσωληνωτός εναλλάκτης
  • Τρόφιμα και Ποτά
  • Χημικά
  • Ενέργεια κ.α.

Η Ipros παρέχει μία σειρά σωληνωτών εναλλακτών με τυποποιημένο σχεδιασμό. Η σειρά αυτή εξασφαλίζει μικρότερους χρόνους παράδοσης, αξιοπιστία και άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Ταυτόχρονα όμως,  διαθέτει τη δυνατότητα του ειδικού σχεδιασμού σωληνωτών εναλλακτών ώστε να συναντούν  τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, όπως υψηλότερες πιέσεις και θερμοκρασίες, διαφορετικά είδη συνδέσεων, διαφορετικά υλικά κατασκευής, εξατομικευμένες τραχύτητες επιφανειών,passivation κ.α.

Οι σωληνωτοί εναλλάκτες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μπορούν να είναι μονού ή πολλαπλών περασμάτων, ευθύγραμμοι ή σχήματος U, να τοποθετηθούν οριζόντια ή κατακόρυφα και υπάρχει η δυνατότητα να είναι θερμικά μονωμένοι.εναλλάκτης

Τα μεταλλικά μέρη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L / AISI 304L – seamless ή TIG welded  ανάλογα με την εφαρμογή.
Μεγάλο εύρος επιλογής  υπάρχει για τα ελαστομερή τα οποία μπορεί να είναι PTFE, EPDM, VITON κ.α. με FDA approvals.

Οι σωληνωτοί εναλλάκτες θερμότητας οι οποίοι απευθύνονται για την βιομηχανία φαρμάκων αποτελούν την κορυφαία σειρά σωληνωτών εναλλακτών θερμότητας οι οποίοι συμμορφώνονται με τις αυστηρότερες απαιτήσεις και τις GMPs.

Τα συγκεκριμένα μοντέλα παρουσιάζουν τα εξής επιπλέον  χαρακτηριστικά / πλεονεκτήματα:

  • Τραχύτητες επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν Electropolished με Ra≤0.4μm.εναλλάκτης θερμότητας
  • Πλήρως αποστραγγίσιμα μοντέλα (Fully Drainable).
  • Tri Clamp / Aseptic Connections.
  • Double Tube Sheet (DTS). Διπλών τοιχωμάτων για την εξασφάλιση του προϊόντος σε περίπτωση διαρροής.
  • Inspection certificate 3.1 DIN EN 10204.
  • Certified Welding Methods.