Φαινόμενο «Χρωματισμού» (Rouging)

pipes-rougeΤο φαινόμενο του «χρωματισμού» (rouging) εμφανίζεται σε μέσα στα οποία κυκλοφορούν φαρμακευτικά νερά και ατμός όπως απιονισμένο νερό (PW), υπερκάθαρο νερό (HPW), νερά ενέσιμων (WFI) καθώς και καθαρός ατμός. Τέτοια μέσα μπορεί να είναι δίκτυα σωληνώσεων, αντλίες, δεξαμενές κτλ., τα οποία είναι κατασκευασμένα από ωστενιτικούς χρωμονικελιούχους (CrNi) χάλυβες (ανοξείδωτοι χάλυβες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία φαρμάκων). Οι χρωματισμοί εμφανίζονται και στα θερμά και στα ψυχρά συστήματα, με μια τάση να εμφανίζονται ευκολότερα στα θερμά συστήματα. Στην ουσία εμφανίζονται κόκκινα / καφέ σωματίδια τα οποία προσκολλώνται στα τοιχώματα των μέσων και με τη ροή του νερού μεταφέρονται σε όλο το σύστημα.

Τα χρωματιστά αυτά σωματίδια είναι διαφορετικοί τύποι οξειδίων ή υδροξειδίων. Υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν τα σωματίδια αυτά στο προϊόν.

Οι κόκκοι αυτοί συνήθως έχουν μέγεθος από 0,001 έως 10μm. Όταν οι κόκκοι πλέον γίνουν ορατοί το μέγεθος θα είναι περίπου > 50 μm. Το “Rouging” είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει εξηγηθεί πλήρως και για αυτό πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, να τηρείται το σχετικό documentation και να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης.

Έλεγχος και Παρακολούθηση μέσω ειδικής συσκευής ανίχνευσης του φαινομένου «Χρωματισμού» (Rouging).

syskeui-elegxoy-diktyou

Η HENKEL ως κορυφαίος προμηθευτής τεχνικών κατεργασίας των επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα γνωρίζει καλά τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας για τα συστήματα φαρμακευτικών νερών και ειδικά ότι αφορά τα προβλήματα με το σχηματισμό «χρωματισμών» στα δίκτυα σωληνώσεων και τις δεξαμενές.

Για το σωστό προγραμματισμό των μέτρων συντήρησης σε συστήματα καθαρών φαρμακευτικών νερών, η HENKEL έχει αναπτύξει το HPLG (Henkel Passive Layer Guard). Το HPLG είναι μια συσκευή μέτρησης των «χρωματισμών», η οποία παρακολουθεί τη διαδικασία του de-passivation των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με το προϊόν.

hplg-inoxstyle

Το HPLG είναι μια συσκευή σειράς (inline) η οποία τοποθετείται στο εκάστοτε δίκτυο και βοηθά τους χειριστές να ανιχνεύσουν τις μεταβολές των επιφανειών του δικτύου σε πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα να:

siskeui-elegxou-diktyou

  • Μπορούν να ανιχνεύσουν φθορές στις επιφάνειες χωρίς να χρειαστεί να επέμβουν στο σύστημα (Διακοπή ανακυκλοφορίας, απεγκατάσταση προς έλεγχο σωληνώσεων κτλ.).
  • Μπορούν να βελτιστοποιήσουν τους προϋπολογισμούς τους για τα μέτρα συντήρησης, εφόσον μπορούν να εντοπίσουν το επίπεδο της φθοράς.
  • Να έχουν έγκαιρη ενημέρωση ώστε να σχεδιάσουν μέτρα επιδιόρθωσης και συντήρησης (derouging / re-passivation).

Πως λειτουργεί η παρακολούθηση των «χρωματισμών».

Το HPLG (Henkel Passive Layer Guard) είναι ένα οπτικό-ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης που καταγράφει την διαδικασία σχηματισμού «χρωματισμών» και επιτρέπει την τεκμηρίωση της παθητικής κατάστασης ενός συστήματος σωληνώσεων.

Οι αλλαγές των συνθηκών στις επιφάνειες ελέγχονται και αποθηκεύονται ηλεκτρονικά με αναπαραγώγιμο τρόπο. Οι πληροφορίες (βαθμός «χρωματισμού») υποδεικνύονται με χρωματιστές λυχνίες LED στη μονάδα λειτουργίας / ελέγχου ή συλλέγονται σε ένα κεντρικό σύστημα συγκέντρωσης δεδομένων.Οι διαστάσεις του HPLG (Henkel Passive Layer Guard) εξαρτώνται από τις διαστάσεις του δικτύου όπου θα εγκατασταθεί όσον αφορά τη διάμετρο ενώ διαθέτει μήκος περίπου 200mm και μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε τυπική σύνδεση φλάντζας ή σφιγκτήρα. 

henkel-pipes

Πεδία εφαρμογής

  • Βιομηχανία Φαρμάκων & Καλλυντικών.
  • Βιοτεχνολογία.
  • Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το HPLG (Henkel Passive Layer Guard) είναι το αποτέλεσμα της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των πολλών χρόνων έρευνας και ανάπτυξης της HENKEL σε συνεργασία με το Force Institute in Kopenhagen (DK).