ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η Inox Style είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις για εφαρμογές οι οποίες αφορούν τη παραγωγή Ειδών Ατομικής Υγιεινής.  Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό από άποψη ποιότητας τομέα.

Ως πεδίο εφαρμογής των λύσεων αυτών, αναφέρονται ενδεικτικά :

Η Inox Style αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάλληλης διάταξης μηχανημάτων, εξοπλισμών, σωληνώσεων κ.α. ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός ποιότητας τελικού προϊόντος και υψηλής παραγωγικότητας.