ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

Η Inox Style προσφέρει αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις για εφαρμογές οι οποίες αφορούν τη Βιομηχανία Χημικών.

Ως πεδίο εφαρμογής των λύσεων αυτών, αναφέρονται ενδεικτικά:

 

Η Inox Style αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον εκάστοτε πελάτη να πραγματοποιήσει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάλληλης διάταξης μηχανημάτων, εξοπλισμών, σωληνώσεων κ.α ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός ποιότητας τελικού προϊόντος και υψηλής παραγωγικότητας.