ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Από τις πρώτες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας των φαρμακευτικών προϊόντων έως και το τελικό στάδιο πριν αυτά διατεθούν στους ασθενείς, απαιτείται η επίτευξη των υψηλοτέρων επιπέδων ποιότητας. Η Inox Style μπορεί να συμβάλει προσφέροντας αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις για εφαρμογές οι οποίες αφορούν συνολικά τη Βιομηχανία Φαρμάκων.

Ως πεδίο εφαρμογής των λύσεων αυτών, αναφέρονται ενδεικτικά:

Η Inox Style αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατάλληλης διάταξης μηχανημάτων, εξοπλισμών, σωληνώσεων κ.α. ώστε να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός ποιότητας τελικού προϊόντος και υψηλής παραγωγικότητας.