Γιατί Pickling;
Η αντίσταση του ανοξείδωτου χάλυβα στη διάβρωση βασίζεται στο σχηματισμό ενός πολύ λεπτού παθητικού στρώματος (passive layer) οξειδίου του χρωμίου, που αναπτύσσεται μόνο σε καθαρές μεταλλικές επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα.

Χρωματισμοί συγκολλήσεων, θαμπώματα και φερριτικές προσμίξεις (π.χ. εκτραχύνσεις), μηχανικές επεξεργασίες (π.χ., λείανση, αμμοβολή κ.λπ.) αναστέλλουν τον σχηματισμό ενός κλειστού παθητικού στρώματος.

Ως εκ τούτου, μόνο επιφάνειες ανοξείδωτου χάλυβα οι οποίες έχουν υποστεί πλήρως ελεγχόμενες διαδικασίες pickling εγγυώνται πλήρη αντίσταση στη διάβρωση του υλικού και επιπλέον προσφέρουν μια διακοσμητική μεταλλική εμφάνιση.

Χημική διεργασία καθαρισμού (Chemical pickling) – Πώς γίνεται;

Διαδικασίες Χημικού Pickling

  • Pickling με βύθιση σε μπάνιο.
  • Pickling με ψεκασμό.
  • Pickling με ανακυκλοφορία.
  • Τοπικό pickling ραφής συγκόλλησης.

Τεχνική Διαδικασία

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και το μέγεθος του αντικειμένου που πρόκειται να εφαρμοστεί το pickling είτε γίνεται βύθιση σε μπάνιο το οποίο περιέχει το κατάλληλο χημικό είτε το χημικό ψεκάζεται στην επιφάνεια του αντικειμένου προς pickling. Στην συνέχεια το αντικείμενο ξεπλένεται με κατάλληλα προετοιμασμένο και αδρανοποιημένο νερό (απιονισμένο).

Χημικές Ουσίες

Οι χημικές ουσίες pickling αποτελούνται από μείγματα οξέων που πραγματοποιούν χημική αφαίρεση στρωμάτων υλικού σε ένα εύρος 1-3 μm.

Υλικά
High-alloyed σιδηρούχα κράματα, χαλκός και κράματα χαλκού, νικέλιο και κράματα νικελίου, τιτάνιο και κράματα τιτανίου, νιόβιο και κράματα νιοβίου.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Επεξεργασία εξαρτημάτων όλων των μεγεθών (Μπάνια pickling έως 60.000 ltr)
  • Υλικά 1.4301, 1.4571, 1.4404, 1.4435, 1.4539, Hastelloy®, κ.λπ.
  • Τεκμηρίωση Διαδικασιών (Documentation).
  • Επί τόπου εργασίες pickling.
  • Ανάπτυξη και προμήθεια χημικών για pickling και παθητικοποίηση (Passivation).