Σχηματισμός του rouging
Ο βασικός και βοηθητικός εξοπλισμός στη φαρμακευτική και βιοτεχνολογική βιομηχανία, όπως τα συστήματα σωληνώσεων για καθαρό νερό (AP, PW, HPW, WFI, κλπ), τα συστήματα παραγωγής καθαρού νερού, οι δεξαμενές αποθήκευσης, τα συστήματα καθαρού ατμού, οι ατμογεννήτριες, οι κλίβανοι και οι λυοφιλιζάτορες (lyophilisators) συνήθως αποτελούνται από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. 1.4404, 1,4435, 316L, κλπ).

Μετά από αρκετές ώρες λειτουργίας, συνήθως μετά από 6 – 12 μήνες, στις εσωτερικές επιφάνειες αυτών των συστημάτων εμφανίζεται συχνά ένα κοκκινωπό-καφέ χρώμα. Οι προσβεβλημένες με χρώμα σκουριάς επιφάνειες επαληθεύονται εύκολα όταν σκουπιστούν με ένα λευκό πανί. Αυτά, είναι συνήθως μεταλλικά σωματίδια που προκύπτουν από την αλλαγή της επιφάνειας του ανοξείδωτου χάλυβα, το λεγόμενο rouging.

Τα συνδεδεμένα συστήματα παραγωγής, όπως οι δεξαμενές αποθήκευσης, τα δοχεία ανάμιξης με τα συστήματα σωλήνων επί-μολύνονται με τα ανεπιθύμητα σωματίδια του rouging. Ακόμη και με τακτικό CIP-καθαρισμό των συστημάτων αυτών τα σωματίδια βαρέων μετάλλων δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Derouging
Η επαγγελματική αφαίρεση του rouging,  που ονομάζεται derouging, είναι δυνατή με ειδικά μέτρα καθαρισμού. Οι εργασίες derouging θα πρέπει να προγραμματίζονται μακροπρόθεσμα. Οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες καθαρισμού σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη ενεργή παρακολούθηση των συνθηκών δημιουργίας του rouging, μπορούν να επιτύχουν την πραγματική πρόληψη του φαινομένου.

Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται επί τόπου από το προσωπικό μας, το οποίο είναι εξειδικευμένο για εργασία σε χώρους GMP. Εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές μηχανικής ασφάλειας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό. Τα χημικά καθαρισμού έχουν αναπτυχθεί ειδικά για επιχειρήσεις με ευαίσθητες φαρμακευτικές παραγωγές. Όλες οι εργασίες είναι πλήρως τεκμηριωμένες και τα λύματα που προκύπτουν ακολουθούν τη βέλτιστη οικολογική πρακτική και συνοδεύονται με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πιστοποιητικά τους.

Bioderouging and biopassivation

Εκτός από τις γνωστές ηλεκτροχημικές διεργασίες και οι απλές χημικές διαδικασίες και ουσίες έχουν ιδιαίτερα βελτιωθεί και καλύπτουν πλέον τις απαιτήσεις της βιομηχανίας.
Οι νέες λύσεις bio-derouging είναι αραιωμένα οργανικά διαλύματα σε μία περιοχή pΗ μεταξύ 6 και 8. Ανάλογα με τη φύση και την ένταση της εμφάνισης του rouging τα διαλύματα με ουδέτερο pH εφαρμόζονται μεταξύ 1 και 10 w/w-% στους 40 … 85 ° C για μια περίοδο από 1 … 10 ώρες.
Η εφαρμογή στο χώρο πραγματοποιείται με την πλήρωση του δοχείου / σωληνώσεων με το διάλυμα θερμαίνοντάς το και ανακυκλοφορώντας το στο σύστημα. Η άντληση σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, μετά από διαβούλευση με το αρμόδιο πρόσωπο είναι δυνατή χωρίς περαιτέρω προ-επεξεργασία.

Πλεονεκτήματα

  • Ασφαλής απομάκρυνση του Rouging.
  • Εξασφάλιση εξοικονόμησης κόστους της λύσης derouging.
  • Η ουδετεροποίηση του νερού έκπλυσης δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Διαθέσιμα χημικά της HENKEL για bioderouging είναι τα εξής:

  • HC 4200
  • HC 4000 (Biopassivation)

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο site του συνεργάτη μας, της αυστριακής εταιρία Henkel Beiz. Η Henkel Beiz είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρία που εξειδικεύεται σε διαδικασίες χημικής και ηλεκτροχημικής
επεξεργασίας των επιφανειών του ανοξείδωτου χάλυβα.