Η έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα της Inox Style Κυριάκου Θ. Ιωάννης είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες λύσεις παροχής υπηρεσιών στον εκάστοτε χώρο της Βιομηχανίας οι οποίες ενδεικτικά αφορούν:

  • Εγκατάσταση και τοποθέτηση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμών στο χώρο παραγωγής και σύνδεσή τους ώστε να λειτουργήσουν
  • Μετεγκατάσταση υπαρχόντων μηχανημάτων και εξοπλισμών και σύνδεσή τους ώστε να επαναλειτουργήσουν
  • Περιοδικά και προληπτικά Service μηχανημάτων της παραγωγής
  • Επιδιορθώσεις Μηχανικών βλαβών
  • Γενικές επιδιορθώσεις, τροποποιήσεις εξοπλισμών για τη βελτίωση της λειτουργίας της γραμμής παραγωγής, τη βελτίωση της ασφάλειας εργασίας κ.α.