Η Inox Style Κυριάκου Θ. Ιωάννης παρέχει υπηρεσίες ολοκληρωμένων λύσεων (turn-key plants) για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Μονάδων Παραγωγής. Αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων τα οποία μπορεί να αφορούν για παράδειγμα από ένα απλό δοχείο ανάμιξης έως τη πλήρως αυτοματοποιημένη ή συμβατική (push-button control) γραμμή παραγωγής.

Στην επιλογή της ολοκληρωμένης λύσης περιλαμβάνονται ενδεικτικά:σχεδιασμος

 • Η Αποτύπωση του χώρου παραγωγής (σχεδιασμός).
 • Ο σχεδιασμός της γραμμής παραγωγής ώστε να εξασφαλιστεί:
   • Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν
   • Η Εργονομία
   • Τα Υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας
   • Η Ασφάλεια Εργασίας.
 • Επίβλεψη του Έργου.
 • Ο απαραίτητος και ο βοηθητικός εξοπλισμός, ενδεικτικά:
  • Μηχανήματα Παραγωγής
  • Δίκτυα Σωληνώσεων
  • Ηλεκτρολογικοί Πίνακες και Ηλεκτρικές συνδέσεις
  • PLC, αυτοματισμοί και προγραμματισμός αυτών
  • Συστήματα CIP/SIP
  • Μετρητικά συστήματα
  • Πλατφόρμες και λοιπές βοηθητικές κατασκευές.