Ποια η διαφορά με τα εξαρτήματα και τις σωλήνες υγιεινού τύπου (sanitary).asme-bpe

Είναι γνωστό πως στις εφαρμογές διανομής κρίσιμων μέσων που αφορούν τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, ειδών προσωπικής υγιεινής, φαρμάκων και καλλυντικών χρησιμοποιούνται εξαρτήματα και σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα, με συνηθέστερο τύπο τον ωστενιτικό χάλυβα  AISI 316L και  διαθέτουν συγκεκριμένα επίπεδα τραχύτητας επιφανειών, διαστάσεις κ.τ.λ..

Εφόσον υπάρχουν σειρές sanitary ανοξείδωτων εξαρτημάτων και σωλήνων, τότε ποια η διαφορά και γιατί να επιλέξει κάποιος μία σειρά προϊόντων σύμφωνη με τον ASME BPE;


Σύντομη Αναδρομή.

Με την εδραίωση της χρήσης των ανοξείδωτων εξαρτημάτων και σωλήνων στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, φαρμάκων και καλλυντικών τις προηγούμενες δεκαετίες η αγορά δημιούργησε ένα ανεπίσημο πρότυπο για να περιγράψει τα εξαρτήματα τα οποία προορίζονταν για εφαρμογές υγιεινού τύπου. Το ανεπίσημο πρότυπο αυτό όριζε πως οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το προϊόν θα πρέπει να έχουν τραχύτητα Ra≤0.8μm. Αρχικά τα εξαρτήματα αυτά ονομάζονταν  “κατάλληλα για γάλα ή dairy“.

asme-bpe-greece

Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που οι ανάγκες στις βιομηχανίες οδήγησαν στη διαφοροποίηση των προτύπων που αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών  και αυτών που αφορούν τη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών. Ενώ όπως αναφέραμε για εφαρμογές της βιομηχανίας τροφίμων είναι αποδεκτή η τραχύτητα Ra≤0.8μm στη βιομηχανία φαρμάκων και καλλυντικών χρησιμοποιούνται τραχύτητες Ra≤0.51μm ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή. Αυτή η διαφορά στα επίπεδα επιφάνειας σχετίζεται και σε κάποιες κοστολογικές διαφοροποιήσεις οι οποίες εμφανίζονται στα αντίστοιχα προϊόντα.

Το 1997, η Αμερικάνικη Ένωση Μηχανολόγων Μηχανικών (ASME), εκδίδει το πρότυπο BPE (BioProcessing Equipment).

Tο πρότυπο ASME BPE είναι πλέον αυτό που ακολουθείται από το σύνολο της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Το ASME BPE ορίζει 6 διαφορετικά επίπεδα τραχύτητας επιφανειών με ποιο κοινό το SF1 (Ra max. 0.51μm) και το SF4 (Ra max 0.38μm electropolished). Επίσης στο ASME BPE ορίζονται τα κριτήρια ελέγχου και αποδοχής των ανοξείδωτων και εξαρτημάτων. Από μεταλλουργική σκοπιά, τα sanitary εξαρτήματα και σωλήνες και τα  ASME ΒΡΕ είναι πανομοιότυπα και έχουν την ίδια διαστασιολόγηση.

asme-bpe-dockweiler

Διαφορά Sanitary με ASME BPE εξαρτήματα και σωλήνες.

Στην περίπτωση ενός ανοξείδωτου εξαρτήματος sanitary το οποίο έχει την ίδια τραχύτητα με ένα εξάρτημα ASME BPE, για ποιο λόγο να επιλέξει κάποιος το ASME BPE εξάρτημα με το μεγαλύτερο κόστος;

Η απάντηση είναι η ασφάλεια.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πρότυπο δεν περιορίζεται μόνο στα επίπεδα τραχύτητας επιφανειών αλλά παρέχει μία πλήρη λίστα ελέγχων και επιθεωρήσεων που εξασφαλίζουν πως στο εξάρτημα δεν παρουσιάζονται πόροι, ρωγμές κ.α. Για να εξασφαλιστεί ότι ένα εξάρτημα πληροί τις προδιαγραφές του ASME BPE πραγματοποιείται οπτικός ενδοσκοπικός έλεγχος (Borescope).

Σε κρίσιμες εφαρμογές της βιομηχανίας φαρμάκων όπως η διανομή απιονισμένου νερού ή ενέσιμων υγρών απαιτείται  η επιλογή εξαρτημάτων και σωλήνων  με βάση την εξασφάλιση των χαμηλότερων δυνατών επιπέδων κινδύνου εμφάνισης μικροβιακών φορτίων, επιμολύνσεων κ.α.

Διαφορά Κόστους Εξαρτημάτων ASME BPE και κοινών Sanitary Εξαρτημάτων.

Η διαφορά του κόστους εξαρτάται από το είδος και τη διάσταση του εξαρτήματος ή του σωλήνα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να αναφερθεί ένα γενικό ποσοστό της τάξης του 15% επιπλέον στα εξαρτήματα ASME BPE. Οι διαφορές αυτές ελαχιστοποιούνται με την αύξηση των ποσοτήτων της εκάστοτε παραγγελίας. Οι διαθεσιμότητες των ASME BPE είναι  παρόμοιες με αυτές των κοινών Sanitary εξαρτημάτων.

Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό τη σύντομη αναφορά στις διαφορές των κοινών sanitary εξαρτημάτων και σωλήνων με αυτά που είναι σύμφωνα με τον ASME BPE.

Ο βασικός μας προμηθευτής σε εξαρτήματα και σωλήνες  ASME BPE είναι η Dockweiler A.G.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πηροφορία επιθυμείτε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@inoxstyle.gr ή καλώντας μας στο 210 5595918.