Η Inox Style Κυριάκου για περισσότερα από 35 χρόνια σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας φαρμακευτικών, καλλυντικών και χημικών προϊόντων. Η πολυετής και συναπτή ενασχόληση μας με το τομέα της βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων καθώς και η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών μας σε νέες  οδηγίες και κανονισμούς  εξασφαλίζουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας  και αποτελεσματικότητας. Βασικός μας στόχος και αρχή είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων της εκάστοτε παραγωγής. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξατομικευμένα μηχανήματα και εξοπλισμοί οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις και επιθυμίες καθώς και το αντίστοιχο URS του εκάστοτε πελάτη. Η γκάμα των μηχανημάτων μας καλύπτει τις ανάγκες μικρών εργαστηριακών και πιλοτικών παραγωγών έως μεγάλων βιομηχανικών παραγωγών φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Παρακάτω, αναφέρουμε ενδεικτικές κατηγορίες μηχανημάτων παραγωγής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων τα οποία μπορείτε να βρείτε στη γκάμα μας:

Τα μηχανήματα παραγωγής Φαρμακευτικών & Καλλυντικών Προϊόντων σχεδιάζονται και κατασκευάζονται:

 • Σύμφωνα με τις οδηγίες των EU/FDA GMP και WHO GMP.
 • Με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια εργασίας. Σύμφωνα με όλες τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα. (CE marking).
 • Με Ειδικές Τραχύτητες Ra Επιφανειών (κατ’ απαίτηση).
 • PED σχεδιασμός (κατ’ απαίτηση).
 • ΑΤΕΧ σχεδιασμός (κατ’ απαίτηση).
 • Χωρίς νεκρά σημεία (Dead Legs), πλήρως καθαριζόμενα και αποστραγγίσιμα. Συμβατά με C.I.P. / S.I.P. συστήματα.
 • Ως πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα είτε χειροκίνητα.
 • Ώστε να πραγματοποιούνται οι καταγραφές των διαδικασιών.

Όλα τα μηχανήματα συνοδεύονται από πλήρη τεχνικό φάκελο με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης (Documentation) και πιστοποίησης.

Η Inox Style παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών οι οποίες δύναται να συνοδεύουν ένα μηχάνημα.

 • Υπηρεσίες Τοποθέτησης και Εγκατάστασης.
 • Υπηρεσίες Συντήρησης.
 • Υπηρεσίες Προμήθειας Ανταλλακτικών.
 • Υπηρεσίες επί τόπου Τροποποιητικών Ενεργειών / Καθαρισμού κ.α.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Inox Style Κυριάκου κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της βιομηχανίας παραγωγής Φαρμάκων και Καλλυντικών για πάνω από 35 χρόνια αποτελεί την απόδειξη της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων λύσεών μας. Ταυτόχρονα η εμπιστοσύνη αυτή μας επιφορτίζει με τη δέσμευση  για συνεχή βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας των κατασκευών και υπηρεσιών μας, στα υψηλότερα επίπεδα.